Część druga. Rad nierad, mamy RODO.

Konkursy są jednym z bardziej popularnych i lubianych przez klientów narzędzi marketingowych. Ich sukces jest jednak zależny od tego czy zostały dobrze przygotowane i przeanalizowane, a w efekcie przeprowadzone z głową. Najważniejsze jest skuteczne dotarcie do postawionego celu. Doskonałym źródłem wiedzy o tym co i jak robić, czy też czego absolutnie zaniechać może być forum z opiniami uczestników. Uczymy się na błędach, a najbezpieczniej uczyć się na błędach konkurencji! Opinie konkursowiczów, ludzi którzy często biorą udział „zawodowo” we wszystkich konkursach, trzeba brać pod uwagę bezwzględnie. Dowodem na to są powtarzające się nazwiska na listach laureatów. A skoro mowa o nazwiskach…

Jako organizator konkursu musisz przetwarzać dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres mailowy, telefon), reguluje to ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. także RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Co to konkretnie oznacza? Poniżej zestaw wskazówek:

  • podaj adres siedziby, w której przetwarzasz dane osobowe;
  • informuj o źródle danych;
  • wskaż podstawę prawną;
  • poinformuj o prawie dostępu do swoich danych, do wglądu w nie oraz o możliwości ich aktualizacji, sprostowania czy usunięcia;
  • podaj kto będzie odbiorcą zbieranych danych osobowych i do czego będą wykorzystane;
  • przekaż informacje o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora;
  • poinformuj, że każdą zgodę uczestnik konkursu może cofnąć;
  • podkreśl, że w każdym momencie można wnieść skargę do organu nadzorczego;
  • poinformuj o tym, że podanie danych jest obowiązkowe, jeśli ktoś chce wziąć udział w konkursie i jakie są konsekwencje w przypadku odmowy ich podania;
  • poinformuj, że podanie danych jest wymogiem ustawowym, umownym, a także warunkiem wzięcia udziału w konkursie.

Pamiętaj także, że jeśli chcesz rozsyłać newsletter lub inne materiały marketingowe, musisz uzyskać odrębna zgodę, konkretnie dla tej aktywności.

W kolejnej części dowiecie się jak skonstruować regulamin konkursu