M, jak Mix Marketing

Najważniejszym założeniem dla mix marketingu jest dostarczenie produktu w przyjaznej cenie, w idealnym momencie i oczywiście za sprawą skutecznego mechanizmu promocyjnego. Na jego przykładzie możemy wyraźnie zauważyć dynamikę pomiędzy sferą teoretyczną a praktyką. Wpływ na całokształt sfery praktycznej jest niezwykle istotny – więc specjaliści od reklamy często przyczyniają się do wzmocnienia teoretycznej warstwy marketingu. Potężny wpływ ma oczywiście rozwój technologiczny-bez wątpienia można stwierdzić, że największe zamieszanie w dzisiejszym marketingu wywołał rozwój i możliwości Internetu

W skład teoretycznej kompozycji marketingu wchodzi:

  • cena
  • produkt
  • miejsce (dystrybucja)
  • prmocja

Cena i jej wysokość wpływają bezpośrednio na koszty związane z promocją i logistyką, również sam produkt – czyli sam koszt jego wytworzenia. Ważną cechą jest zdefiniowanie samej wartości dla nabywcy uwzględniając przy tym popyt oraz podaż.

Produkt, czyli towar lub sama usługi-jego charakterystykę, przydatność oraz wartość dla klienta określa innowacyjność, wyjątkowość, a nawet wygląd opakowania.

Miejsce, czyli kanały, jakimi produkt lub usługa docierają do klienta. W przypadku e-commerce ważne są m.in. sposoby płatności oraz warunki przesyłki-czas i koszt.

Promocja, w tym pojęciu mieszczą się m.in.: reklama tradycyjna, reklama internetowa, public relations, sprzedaż bezpośrednia.

Więcej, na https://montovnia.com/portfolio