Ł, jak Łączony Marketing

Inaczej znany jako Cross marketing i jest to wciąż niedocenione super narzędzie marketingowe, które gwarantuje ogromne korzyści dla współpracujących w kampanii marek, zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. Co więcej można go zastosować praktycznie w dowolnej, każdej branży i pozwala łączyć wartości dwóch różnych marek w inne, silne cechy.Takie rozwiązanie rozszerza marce dotarcie do nowych, potencjalnych klientów. Jednocześnie jest, to niedrogie rozwiązanie marketingowe, które pozytywnie wpływa na zmiany przy pozycjonowaniu marki. Wzbogaca ją o nowe i kolejne wartości.

Określając cel, kluczowym momentem w procesie cross marketingu, jest określenie wspólnego celu. Każdy z partnerów powinien mieć zagwarantowane korzyści adekwatne do wkładu w projekt. Natomiast przestrzeń promocyjna powinna być atrakcyjna i spójna dla wszystkich. Określenie celu wiąże się również z odpowiednim doborem partnerów i powinni być jak najmniej konkurencyjni, z zachowaniem wizerunku marki, która zaprasza do crossa. 

Więcej, na https://montovnia.com/portfolio