H, jak Holistyczny Marketing

Marketing Holistyczny jest dzisiejszą odpowiedzią na ewolucje samego postrzegania przez klienta produktu lub usługi, które to właśnie oferuje mu marka. Jest również efektem zmian, jakie pociągają za sobą szereg nowych możliwości marketingowych „wcześniej” niemożliwych do wykorzystywania w strategii. Również sam konsument dziś chce więcej, kiedy podejmuje decyzję zakupową. Zatem to dowód na to, że w gąszczu konkurencji bardziej w korzystnym świetle stoi ta marka, która tworzy korzystne otoczenie dla produkt lub usługi.

Marketing Holistyczny to w skrócie kompleksowe działania marketingowe szeroko komunikowane we wszystkich kanałach przez markę. Jego nadrzędnym celem jest zagwarantowanie i generowanie wartości, budowaniu i podtrzymywaniu relacji a przede wszystkim w partnerstwie oraz dzieleniu się wiedzą.

Sam Holizm w marketingu i w całym ekosystemie marki powinien być spójnie opracowany i dopasowany dla strategii marketingowej, również w tej wewnętrznych i zewnętrznych działaniach. Aktywność holistyczna marki powinna być widoczna w codziennych decyzjach strategicznych i być wielowątkowa. Tak przygotowana strategia daje dziś solidne fundamenty do długofalowej relacji. A to już prosta droga do zwiększenia sprzedaży i budowaniu lojalności.

Więcej, na https://montovnia.com/portfolio